KVALITET OCH MILJÖ

KVALITET OCH MILJÖ

Vi har ett mycket högt kvalitetsmedvetande där kvaliteten alltid ligger i fokus. 
PRICO är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

KVALITETSSÄKRING

Stora investeringar har gjorts för att kunna upprätthålla vår höga kvalitetsnivå.

NÄRPRODUCERAD EL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ

För oss är de viktigt att vara med och driva på utvecklingen mot en hållbar framtid, därför vill vi vara med och satsa på vindkraft.

100% förnybar energi. PRICO använder vindkraftsproducerad el från Värnamo Energi. Vindkraft är ett utmärkt komplement. Genom att även utnyttja vindkraft så kan man spara på vattnet i vattenkraftverkens magasin och därmed på ett bättre sätt reglera tillgången på förnybar el.